Τι σημαίνει ότι είμαι Απόφοιτος Μόνιμου Μακιγιάζ των ΚΔΒΜ EVABEAUTY Studies

1. Είμαι απόφοιτος σχολής που υπάγεται στην εποπτεία του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας (Κωδικός Αδείας: 5302, ΦΕΚ 2724/09-10-2012).

2. Είμαι απόφοιτος σχολής που καλύπτει όλα τα κριτήρια λειτουργίας που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας και αφορούν κτιριακές υποδομές, προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικό προσωπικό.Τα μαθήματα πραγματοποιούνται πάντα σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, που πληρούν όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και όχι σε συνεργαζόμενους χώρους εταιρειών ή ξενοδοχείων.

3. Είμαι απόφοιτος σχολής με εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών μόνιμου μακιγιάζ (micropigmentation – microblading) που αντιστοιχούν σε πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα και είναι σύμφωνα με την κωδικοποίηση  επαγγελμάτων  ISCO-08.

4. Είμαι απόφοιτος σχολής που παρέχει έγκυρο τίτλο σπουδών μόνιμου μακιγιάζ (micropigmentation – microblading).

Certificates, πιστοποιήσεις και κάθε τύπου βεβαιώσεις παρακολούθησης από εταιρείες ή σχολές ή ακαδημίες που δεν φέρουν άδεια λειτουργίας ως ΚΔΒΜ δεν είναι έγκυρες και δεν αναγνωρίζονται ως τίτλοι σπουδών.

5. Είμαι απόφοιτος της ίδιας σχολής που με εκπαιδεύει και που μου παρέχει έγκυρο τίτλο σπουδών. Εταιρείες, σχολές, ακαδημίες που καταφεύγουν σε άτυπες συνεργασίες με τρίτες σχολές για να εξασφαλίζουν βεβαιώσεις σπουδών στους αποφοίτους τους αποδεικνύουν την έλλειψη εγκυρότητάς τους.

Comments are closed.