Αναγνωρισμένο Κρατικό Πτυχίο ΙΕΚ

Το ΙΕΚ EVABEAUTY είναι το μεγαλύτερο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα με εξειδίκευση στα Επαγγέλματα Ομορφιάς, από το οποίο οι απόφοιτοι λαμβάνουν Αναγνωρισμένο Κρατικό Πτυχίο ΙΕΚ. Στο ΙΕΚ EVABEAUTY χορηγήθηκε έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας ως Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης με αριθμό 94836/Κ6 (ΦΕΚ. 5344/Β’/7-9-2023).

Το Κρατικό Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΙΕΚ EVABEAUTY είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ισότιμο των Δημοσίων ΙΕΚ και παρέχει δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στον Δημόσιο Τομέα.

Στο IEK EVABEAUTY παρέχουμε ακαδημαϊκό και πρακτικό εκπαιδευτικό εμπλουτισμένο πρόγραμμα και μεθόδους διδασκαλίας προσαρμοσμένες σε κάθε τύπο μαθητή. Διατηρούμε και εστιάζουμε σε υψηλές προδιαγραφές εκπαίδευσης, γεγονός που καθιστά το ΙΕΚ EVABEAUTY, τη Νο1 Επιλογή για μια εγγυημένα επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομίαστην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Πτυχίο ΙΕΚ Επιπέδου 5

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι λαμβάνουν από το ΙΕΚ EVABEAUTY Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) που επικυρώνεται από το υπουργείο Παιδείας.

Στην συνέχεια, τους δίνεται η δυνατότητα να πάρουν μέρος στις εθνικές εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και να λάβουν Κρατικό Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (Ν. 4283/2014, ΦΕΚ 189/Α΄/10-9-2014) το οποίο είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Αυτό οδηγεί στην απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, που απαιτείται για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Τι Σημαίνει Πτυχίο Επιπέδου 5

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων αποτελεί ένα πλαίσιο με 8 επίπεδα αναφοράς που βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα για όλους τους τύπους των προσόντων. Χρησιμεύει ως μηχανισμός μετατροπής μεταξύ των διαφόρων εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων. Συμβάλλει στη βελτίωση της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της φορητότητας των επαγγελματικών προσόντων και καθιστά δυνατή τη σύγκριση προσόντων από διαφορετικές χώρες και ιδρύματα.

Αναβάθμιση πτυχίου ΙΕΚ σε ΑΕΙ

Πώς μπορείς να αναβαθμίσεις το πτυχίο ΙΕΚ; Σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 43 του Νόμου 4763/2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 254 τ.Α /21/12/2020 οι απόφοιτοι IEK μπορούν με κατατακτήριες εξετάσεις να εισαχθούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

contact/επικοινωνια