Εγγραφές στο ΙΕΚ EVABEAUTY

Στο ΙΕΚ EVABEAUTY μπορούν να γραφτούν όλοι οι απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑΛ καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.

Διάρκεια Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών κυμαίνεται από 2 εως 4 εξάμηνα με ένα (1) επιπλέον εξάμηνο υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης.

Περίοδος Εγγραφών

Η προθεσμία για τις εγγραφές στο ΙΕΚ EVABEAUTY για το χειμερινό εξάμηνο είναι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και για το εαρινό εξάμηνο μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Οι προθεσμίες εγγραφών όμως, μπορούν να παραταθούν με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Δικαιολογητικά Εγγραφών

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής στο ΙΕΚ είναι τα εξής:

 • Αίτηση εγγραφής, η οποία παρέχεται από το ΙΕΚ EVABEAUTY
 • Απολυτήριο Λυκείου γενικού/επαγγελματικού ή ισότιμου Ελληνικού τίτλου σπουδών (φωτοαντίγραφο)
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (για αλλοδαπούς) ή ταυτότητα ομογενούς
 • 3 φωτογραφίες
 • Αριθμός ΑΜΚΑ, ΑΦΜ σπουδαστή, σε έντυπη μορφή
 • ΑΦΜ & ΔΟΥ του οικονομικά υπόχρεου

Για αλλοδαπούς απαιτούνται επίσης:

 • Ισοτιμία – Αντιστοιχία του Τίτλου Σπουδών
 • Άδεια παραμονής
 • Διαβατήριο (αντί Ταυτότητας)
 • Για πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών, απαιτείται πιστοποιητικό γνώσης ελληνικής γλώσσας, κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1

Δίδακτρα

Το ΙΕΚ EVABEAUTY σας προσφέρει τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με τα πιο προσιτά δίδακτρα. Δίνεται η δυνατότητα πληρωμής με δόσεις, ενώ ανάλογα με την περίοδο εγγραφών υπάρχουν εκπτώσεις έως 40%!

Επιπλέον δίνουμε τη δυνατότητα σημαντικών εκπτώσεων στις περιπτώσεις:

 • προεγγραφής
 • πλήρους εξόφλησης των διδάκτρων εξαμήνου
 • μέλη πολύτεκνης οικογένειας
 • σύσταση & εγγραφή σπουδαστών
 • ΑΜΕΑ

Προνόμια Σπουδαστών

– Αναβολή στράτευσης έως το 24 έτος της ηλικίας

– Μειωμένο εισιτήριο ή μειωμένη μηνιαία κάρτα στα μέσα μαζικής μεταφοράς ΟΑΣΑ (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ)

– Διατηρείται η ιδιότητα του ανέργου, οι φοιτητές μπορούν να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να διατηρούν τυχόν δικαίωμα καταβολής της επιδότησης ανεργίας (σύμφωνα με την 1649/31/14-06-2016 απόφαση του ΟΑΕΔ)

– Συνεχίζουν να συμμετέχουν στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, ενώ έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιδόματα και Κρατικές Υποτροφίες όταν προκηρύσσονται.

– Έχοντας το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΙΕΚ EVABEAUTY, έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α’/31-12-03) και μοριοδοτούνται με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

contact/επικοινωνια