Τι δικαιούνται οι Φοιτητές ΙΕΚ

Προνόμια Σπουδαστών ΙΕΚ

Όλοι οι σπουδαστές του ΙΕΚ EVABEAUTY δικαιούνται πολλά προνόμια και δυνατότητες.

Πιο αναλυτικά, αυτά που δικαιούνται οι φοιτητές ΙΕΚ είναι τα εξής:

  • Αναβολή Στράτευσης έως το 24 έτος της ηλικίας.
  • Συνεχίζουν να διατηρούν την Ιδιότητα του Ανέργου, μπορούν να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να διατηρούν τυχόν δικαίωμα καταβολής της επιδότησης ανεργίας (σύμφωνα με την 1649/31/14-06-2016 απόφαση του ΟΑΕΔ).
  • Συνεχίζουν να συμμετέχουν στον ασφαλιστικό φορέα των γονέων, ενώ έχουν δικαίωμα υποβολής Αίτησης για Επιδόματα και Κρατικές Υποτροφίες όταν προκηρύσσονται.
  • Με το πέρας των 2 ετών λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και μπορούν να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και να αποκτήσουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος που κατοχυρώνει τα επαγγελματικά σας δικαιώματα.
  • Με το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΙΕΚ EVABEAUTY, έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για Διορισμό στο Δημόσιο (Π.Δ.50/27/2001 ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 & Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 115/Α’/31-12-03) και μοριοδοτούνται με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

contact/επικοινωνια