Η Ιδανική Μέθοδος Διδασκαλίας

Η εκπαιδευτική μέθοδος συνδέεται με τα βιώματα των σπουδαστών και τις προσωπικές τους ανάγκες. Στο ΙΕΚ EVABEAUTY κατανοούμε ότι ο κάθε σπουδαστής είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και ως εκ τούτου, απαιτείται διαφορετική εκπαιδευτική προσέγγιση για τον κάθε ένα.

Υπό αυτό το πρίσμα, ακολουθούμε μια διδακτική προσέγγιση που ενσωματώνει στοιχεία οπτικά, ακουστικά, κιναισθητικά και ανάγνωσης/γραφής, για να προσελκύσει μαθητές με διαφορετικούς τύπους μάθησης.

Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον

Προσδιορίζοντας το μαθησιακό τύπο του κάθε σπουδαστή, μπορούμε να εφαρμόσουμε διαφορετικές εκπαιδευτικές στρατηγικές, που συνδέονται με τα δυνατά σημεία και τις προτιμήσεις κάθε σπουδαστή, κάνοντας τη διαδικασία μάθησης πιο αποτελεσματική και ευχάριστη.

Στόχος μας είναι να αφομοιώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις γνώσεις που θα λάβεις από τα μαθήματα, ώστε να μπορείς να τις εφαρμόσεις αποτελεσματικά και να φτάσεις στο μέγιστο των δυνατοτήτων σου.

Τύποι Μάθησης

Με την εγγραφή σου, θα σου ζητηθεί να συμπληρώσεις ένα σύντομο ερωτηματολόγιο ώστε να προσδιορίσουμε τον τύπο μάθησης σου: Οπτικός, Ακουστικός, Αναγνωστικός/Γραφικός και Κιναισθητικός.

  • Οπτικοί μαθητές: Αυτά τα άτομα μαθαίνουν καλύτερα μέσω οπτικών βοηθημάτων και εικόνων.
  • Ακουστικοί μαθητές: Αυτά τα άτομα διαπρέπουν στη μάθηση μέσω της ακρόασης και της ομιλίας.
  • Μαθητές Read/Write: Άτομα που μαθαίνουν καλύτερα μέσα από δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής.
  • Μαθητές κιναισθητικής: Αυτά τα άτομα που μαθαίνουν καλύτερα μέσα από σωματικές δραστηριότητες και εμπειρίες.

Το να γνωρίζει ο καθηγητής τον τύπο μάθησής σου, σημαίνει ότι θα σε προσεγγίσει αναλόγως, παρουσιάζοντας την κάθε εκπαιδευτική ενότητα με διαφορετικούς τρόπους, καλύπτοντας όλους τους τύπους μάθησης.

Επίσης, παρέχει πιο ποικίλο και ενδιαφέρον περιεχόμενο, ενώ χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους στο διδακτικό του περιεχόμενο και θα σου προτείνει διαφορετικές τεχνικές για την δική σου μελέτη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

contact/επικοινωνια