Πρακτική Άσκηση – Simulation Studio Days

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για επαφή και εξοικείωση των σπουδαστών με τα αντικείμενα της μελλοντικής τους απασχόλησης.

Επίσης, βοηθάει στην πληρέστερη γνώση και κατανόηση των προβλημάτων και των ιδιαιτεροτήτων του επαγγελματικού τους πεδίου, για την επίτευξη της καλύτερης ένταξης τους στο χώρο εργασίας, αμέσως μετά το τέλος των σπουδών τους.

Για αυτόν τον λόγο κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους το ΙΕΚ EVABEAUTY διοργανώνει τα Simulation Studio Days. Αυτές τις ημέρες τα εργαστήρια της σχολής μεταμορφώνονται σε πραγματικούς χώρους ομορφιάς και υποδέχονται πελάτες.

Στόχος είναι οι σπουδαστές να εργαστούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και να δουν πως λειτουργούν οι χώροι ομορφιάς και να λάβουν ενεργό ρόλο, σε όλες τις θέσεις εργασίας (ρεσεψιόν, υπεύθυνη χώρου, τεχνίτρια κ.λ.π).

Αυτό θα τους δώσει την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για όταν θα ξεκινήσουν την υποχρεωτική πρακτική, αλλά και αργότερα όταν θα ξεκινήσουν να εργάζονται σε ένα επαγγελματικό χώρο ή ανοίξουν την δική τους επιχείρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

contact/επικοινωνια