Εξετάσεις Πιστοποίησης για τις ειδικότητες Κομμωτική και Νύχια

Εξετάσεις Πιστοποίησης για τις ειδικότητες Κομμωτική και Νύχια

Εξετάσεις Πιστοποίησης Κομμωτών-Κουρέων & Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών

 Το σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων & Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. Το υπουργείο δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων. Η σχετική ανακοίνωση πρόκειται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ και θα περιλαμβάνει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο.

Τα εξέταστρα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης για την κάθε μία ειδικότητα καθορίζονται στο ποσό των 150€ και για τα δύο μέρη των εξετάσεων (Θεωρητικό και Πρακτικό).

Υποψήφιος που απέτυχε στον έναν από τους δύο τύπους εξετάσεων (Θεωρητικού ή Πρακτικού Μέρους) επαναλαμβάνει την εξέταση και υποχρεούνται να καταβάλει εκ νέου εξέταστρα προκειμένου να συμμετάσχει σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι εξετάσεις διακρίνονται σε εξετάσεις θεωρητικού μέρους και σε εξετάσεις πρακτικού μέρους.

Τα θέματα των εξετάσεων, θεωρητικά και πρακτικά, αντλούνται από ειδικό Κατάλογο Θεμάτων, ο οποίος δημοσιεύεται πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων στον ιστότοπο του ΕΟΠΠΕΠ και είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης Κομμωτών & Τεχνιτών Νυχιών έχουν όσοι καλύπτουν τις εξής προϋποθέσεις:

α) είναι απόφοιτοι Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (έως 12-11-2012) ή απόφοιτοι ΚΔΒΜ

β)  έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 600 ωρών και

γ) έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 24 μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την αποφοίτησή τους.

Επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως 31.12.2017 έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών ή 900 ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, στο αντικείμενό τους. Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε.  απαιτείται επιπλέον αποδεικτικό νόμιμης άδειας παραμονής τους στην Ελλάδα.

 

Comments are closed.