Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος για την Κομμωτική και τα Νύχια

Σύμφωνα με το Νέο Νόμο 4386 ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016, οι προϋποθέσεις για την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος του Κομμωτή-Κουρέα και Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών-Ποδιών είναι οι εξής:

  1. Βεβαίωση Περαίωσης Σπουδών από πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) με άδεια λειτουργίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας

       2. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης

       3. Εξετάσεις πιστοποίησης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι παλαιοί και μελλοντικοί απόφοιτοι των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης EVABEAUTY Studies έχουν κατοχυρωμένα  επαγγελματικά δικαιώματα για τις ειδικότητες «Κομμωτική Τέχνη» & «Μανικιούρ-Πεντικιούρ-Τεχνητά Νύχια» και μπορούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Comments are closed.